Menu

Tag: gramatyka

Przeplatanka wyrazowa

Zadanie polega na układaniu poprawnych zdań z rozsypanych wyrazów.

Wyrazowa układanka

Zadanie polega na tym, aby z rozsypanych wyrazów ułożyć sensowne zdania. To doskonała okazja, aby zwrócić uwagę dziecka na pisownię z dużej litery na początku zdania oraz kropki i przecinki.