Menu

Tag: geografia

Polska

Mapa już była. Po krótce jednak, dlatego postanowiłam przygotować nieco rozszerzoną wersje (wcześniejszą można pobrać tu). Oprócz nauki województw, można przemycić wiadomości dotyczące odległości, miar, spółgłosek i samogłosek.