Pismo uproszczone

Odkąd pamiętam, moje dzieci uczyły się pisma uproszczonego. Nigdy nie wymagałam pisania pismem „szkolnym”. W piśmie uproszczonym litery są proste bez łączeń, dzięki temu dziecku jest łatwiej nauczyć się pisać. Pismo uproszczone będzie odpowiednie dla dzieci, które dopiera zaczynają przygodę z pisaniem a także dzieci z dysfunkcjami. W piśmie uproszczonym także piszemy litery duże i […]

Nauka czytania – alfabet

Nauka czytanie dla dzieci na poziomie elementarza. Karty pracy zawierają: duże, drukowane litery, które można pokolorować, dwa szablony do nauki pisania liter dużych i małych pismem uproszczonym między innymi w lini zeszytowej. Kolejne materiały to czytanie metodą sylabową zgodnie ze zdobytymi wcześniej umiejętnościami.  Materiały zostały opracowane dla dzieci przedszkolnych i zerówkowych zaczynających naukę pisania oraz […]