Pismo uproszczone

Odkąd pamiętam, moje dzieci uczyły się pisma uproszczonego. Nigdy nie wymagałam pisania pismem „szkolnym”. W piśmie uproszczonym litery są proste bez łączeń, dzięki temu dziecku jest łatwiej nauczyć się pisać. Pismo uproszczone będzie odpowiednie dla dzieci, które dopiera zaczynają przygodę z pisaniem a także dzieci z dysfunkcjami. W piśmie uproszczonym także piszemy litery duże i […]

Nauka czytania – alfabet

Nauka czytanie dla dzieci na poziomie elementarza. Karty pracy zawierają: duże, drukowane litery, które można pokolorować, dwa szablony do nauki pisania liter dużych i małych pismem uproszczonym między innymi w lini zeszytowej. Kolejne materiały to czytanie metodą sylabową zgodnie ze zdobytymi wcześniej umiejętnościami.  Materiały zostały opracowane dla dzieci przedszkolnych i zerówkowych zaczynających naukę pisania oraz […]

Wycinanki

Wycinanki to nie tylko wspomaganie i stymulowanie małej motoryki ale także doskonały trening koncentracji oraz rozwój  kreatywnego i logicznego myślenia. Dla nas to również świetna zabawa. Poniższe karty pracy zawierają wycinanki, które można później ułożyć wg podanego wzorca. Gotową pracę można przykleić na kartkę lub składać do woli.

Activity book

Mam przyjemność zaprezentować Wam moje pierwsze karty pracy typu activity book. Zaprezentowane zadania będą odpowiednie dla dzieci 2-6. rozpiętość wieku jest celowa, gdyż chciałam aby dobrze bawił się zarówno mój niespełna 3 latek jak i 6 latek. Stopień trudności jest więc zróżnicowany. Poszczególne elementy wymagają precyzyjnego wycięcia. Dobrze by było, aby druk wykonany był na […]

Dyktando graficzne

Dyktanda graficzne z powodzeniem mogą być proponowane zarówno dzieciom przedszkolnym jak i wczesnoszkolnym. Czym jest więc dyktando graficzne? Jest to zabawa, która polega na wypełnieniu pustego kratkowanego pola wg schematu obok. Dyktando graficzne doskonale wspiera rozwój percepcji wzrokowej, orientacji przestrzennej. To także doskonały trening ruchów rąk. Do generowania graficznego dyktanda online służy nasz generator dostępny […]

Wycinanki

Jesteśmy aktualnie na etapie doskonalenia umiejętności wycinania oraz klejenia. Wykorzystując więc ogromne zainteresowanie syna tego typu pracami stworzyłam kilka gotowych wzorów. Systematycznie będę dorzucać kolejne. Na pierwszej kartce znajduje się wzór a obok miejsce na wycięte elementy ułożone i przyklejone oczywiście w odpowiedni sposób.